استاد نقدی پری
ثبت نام

قیمت چتربازی تفریحی (سقوط آزاد از هواپیما)


 

پرش تندم از ارتفاع ۱۲.۵۰۰ فیت (چتربازی تفریحی با مربی)

سقوط آزاد و چتربازی تفریحی که فرد متصل به مربی پرش می کند  ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان

 

فیلم برداری و عکاسی هوایی از ارتفاع ۱۲.۵۰۰ فیت

توسط یک چترباز حرفه ای و با تجهیزات مخصوص در حین سقوط آزاد از هواپیما  ۱.۶۵۰.۰۰۰  تومان

 

پرش هالو تندم HALO Tandem از ارتفاع ۲۰.۰۰۰ فیت (چتربازی تفریحی با مربی)

سقوط آزاد و چتربازی تفریحی که فرد متصل به مربی پرش می کند  ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

این نوع پرش از ارتفاع بسیار بالا و به همراه ماسک اکسیژن و دیگر تجهیزات خاص اجرا می گردد.

 

فیلم برداری و عکاسی هوایی از ارتفاع ۲۰.۰۰۰ فیت در پرش هالو

توسط یک چترباز حرفه ای و با تجهیزات مخصوص در حین سقوط آزاد از هواپیما  ۶.۹۰۰.۰۰۰  تومان

این نوع پرش از ارتفاع بسیار بالا و به همراه ماسک اکسیژن و دیگر تجهیزات خاص اجرا می گردد.

 

ما بسیار اجتماعی هستیم !

مارا دنبال کنید !

برای اطلاع و دریافت آخرین اخبار، رویدادها و پیشنهادات ویژه‌، درخبرنامه‌ی ما عضو شوید. ما فورا به شما اطلاع می دهیم