استاد نقدی پری
ثبت نام

قیمت بلیط برای چترباز های سولو (تداوم)


Single jump ticket

بلیط سولو ارتفاع بلند با حداقل ارتفاع ۱۲.۰۰۰ فیت (تداوم)   ۸۹۰.۰۰۰ تومان

بلیط سولو ارتفاع بلند با حداقل ارتفاع ۱۴.۰۰۰ فیت (تداوم)   ۱.۱۵۰.۰۰۰ تومان

 

Ticket package 10

پکیج ۱۰ بلیطی سولو (غیر قابل مرجوعی و انتقال به غیر با اعتبار دوازده ماه)  هر بلیط ۷۹۰.۰۰۰ تومان (جمعا ۷.۹۰۰.۰۰۰ تومان)

 

Ticket package 50

پکیج ۵۰ بلیطی سولو (غیر قابل مرجوعی و انتقال به غیر با اعتبار هجده ماه) هر بلیط ۶۹۰.۰۰۰ تومان (جمعا ۳۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان)

 

Hop and Pop

بلیط سولو ارتفاع کوتاه از ۳.۵۰۰ و ۵.۵۰۰ فیت   ۶۹۰.۰۰۰ تومان

 

Halo Jump

بلیط سولو با ارتفاع خیلی بلند از حداقل ۲۰.۰۰۰ فیت   ۵.۹۰۰.۰۰۰ تومان (شامل اکسیژن و تجهیزات مخصوص این نوع پرش)

(حداقل شرایط داشتن صد پرش و همچنین دارا بودن گواهینامه A می باشد)

 

Re-currency/check jump

بلیط پرش ریکارنسی و پرش چک جامپ  ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان (تیکت شاگرد بر عهده خود می باشد)

 

Coaching Jump

بلیط کوچینگ (آموزش مهارت ها توسط مربی تایید صلاحیت شده طی یک پرش) ۱.۸۵۰.۰۰۰ تومان (تیکت شاگرد بر عهده خود می باشد)

 

B License canopy course

دوره آموزشی کار با کانوپی برای اخذ گواهینامه B (این قیمت شامل هزینه تیکت پرش ها نیست) ۵ میلیون تومان

 

Water training

دوره فرود اضطراری در آب برای اخذ گواهینامه سطح B مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ تومان


 

 

 

قیمت اجاره تجهیزات چتربازی و سقوط آزاد

 

Rig rental

اجاره ریگ بابت هر پرش ۲۸۰.۰۰۰ تومان

 

Altimeter rental

اجاره آلتیمتر بابت هر پرش  ۸۰.۰۰۰ تومان

 

Helmet rental

اجاره کلاه بابت هر پرش  ۲۰.۰۰۰ تومان

 

Suit rental

اجاره سوت (لباس مخصوص سقوط آزاد و چتربازی) بابت هر پرش  ۵۰.۰۰۰ تومان


 

 

قیمت بسته بندی چتر اصلی و رزرو

 

Solo packing tickets

قیمت بسته بندی چتر اصلی (سولو)  ۸۰.۰۰۰ تومان

 

Reserve packing tickets

قیمت بسته بندی چتر رزرو (سولو)  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

 

Packing course

دوره دو روزه آموزش بسته بندی کانوپی اصلی  ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

 

ما بسیار اجتماعی هستیم !

مارا دنبال کنید !

برای اطلاع و دریافت آخرین اخبار، رویدادها و پیشنهادات ویژه‌، درخبرنامه‌ی ما عضو شوید. ما فورا به شما اطلاع می دهیم