استاد نقدی پری
ثبت نام

دستوالعمل های اضطراری نقص هواپیمای چتربازی و مالفانکشن های درون آن


در صورتی که برای هواپیما وضعیت اضطراری پیش آمد به دستورات مربی خود خوب توجه کرده و فورا اجرا کنید. شما می توانید انتظار وقوع موارد ذیل را در ارتفاع های مختلف داشته باشید:

 

  • - از ارتفاع ۰ تا ۱.۵۰۰ فیت: به همراه هواپیما لند نمایید.

  • - از ارتفاع ۱.۵۰۰ تا ۲.۵۰۰ فیت: با هر دو دست محکم دسته رزرو (Reserve Handle) را گرفته و با دستور مربی بپرید، آرچ کنید، به هواپیما نگاه کنید، بشمارید ۱۰۰۱ – ۱۰۰۲ و سپس مستقیما و با قدرت دسته کمکی خود را بکشید.

  • - از ارتفاع ۲.۵۰۰ تا ۴.۵۰۰ فیت: دست راست روی پایلوت شوت، با دستور مربی بپرید، آرچ کنید، به هواپیما نگاه کنید، بشمارید ۱۰۰۱ – ۱۰۰۲ و سپس پایلوت شوت خود را پرتاب نمایید.

  • - از ارتفاع بالاتر از ۴.۵۰۰ فیت: به صورت نرمال با دستور مربی بیرون پریده، به ارتفاع خود توجه کنید و کار های لازم را به طور نرمال انجام دهید.

 

 

سلسله مراتب در هواپیما

  • خلبان مسئول هدایت و فرماندهی هواپیما و مسافرین است

  • مربی مسئول فرماندهی شاگردان خود است

  • در همه موارد و همچنین شرایط اضطراری شما باید به فرمان های مربی با دقت گوش داده و فورا اجرا نمایید.

 

 

مالفانکشن های چترباز داخل هواپیما

 

باز شدن کانتینر درون هواپیما

در صورتی که درون هواپیما به هر دلیل کانتینر شما باز شد و کیسه کانوپی (D-Bag) بیرون افتاد فورا روی آن پریده و محکم آن را نگه دارید و با صدای بلند داد بزنید "کانتینر بازه". پرش شما کنسل است. به مربی خود موضوع را اطلاع داده و از نزدیک شدن به درب هواپیما خودداری کنید.

به صندلی جلوی هواپیما نزدیک خلبان رفته و کمربند خود را ببندید و به همراه هواپیما لند کنید. مطمئن شوید چیزی از دستان شما به بیرون از هواپیما خارج نمی شود.

 

 

افتادن D-Bag و کانوپی بیرون از درب هواپیمای چتر بازی

- در صورتی که کانوپی اصلی یا رزرو شما به هر دلیل در ارتفاع از درب بیرون افتاد فورا آن را دنبال کرده و بیرون بپرید سپس قابلیت پرواز آن را چک نمایید.

- در صورتی که کانوپی فرد دیگری از هواپیما بیرون افتاده بود و وی متوجه آن نشده بود فورا با داد زدن وی را مطلع نموده و او را به بیرون از هواپیما هل داده و پرتاب نمایید.

- در صورتی که به هر علت با کانوپی اصلی خود از هواپیما آویزان شدید ابتدا RSL خود را جدا کرده، کات اوی کرده و سپس از کانوپی کمکی خود استفاده نمایید.

 

 

بیرون افتادن پایلوت شوت درون هواپیما

در صورتی که پایلوت شوت خودتان یا دیگران درون هواپیما از ریگ خارج شده بود فورا آن را دنبال کرده و محکم نگه داشته و با صدای بلند داد بزنید "پایلوت شوت بیرونه". پرش شما و یا او کنسل است. به مربی خود موضوع را اطلاع داده و از نزدیک شدن به درب هواپیما خودداری کنید.

به صندلی جلوی هواپیما نزدیک خلبان رفته و کمربند خود را ببندید و به همراه هواپیما لند کنید. مطمئن شوید چیزی از دستان شما به بیرون از هواپیما خارج نمی شود. حتی اگر نیاز شد می توانید پایلوت شوت خود را به خلبان دهید تا در دست بگیرد.

 

 

بیرون افتادن پایلوت شوت بیرون از درب هواپیما

- در صورتی که پایلوت شوت شما به هر دلیل در ارتفاع از درب بیرون افتاد فورا آن را دنبال کرده و بیرون بپرید سپس پرواز کانوپی را چک نمایید.

- در صورتی که پایلوت شوت فرد دیگری از هواپیما بیرون افتاده بود و وی متوجه آن نشده بود فورا او را به بیرون از هواپیما هل داده و پرتاب نمایید.

- در صورتی که به هر علت با پایلوت شوت خود از هواپیما آویزان شدید ابتدا RSL خود را جدا کرده، کات اوی و سپس از کانوپی کمکی خود استفاده نمایید.

 

 

نویسنده: مهدی نقدی پری

استفاده از این مطلب برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.

 

ما بسیار اجتماعی هستیم !

مارا دنبال کنید !

برای اطلاع و دریافت آخرین اخبار، رویدادها و پیشنهادات ویژه‌، درخبرنامه‌ی ما عضو شوید. ما فورا به شما اطلاع می دهیم